ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > CHIMBORAZO: Ñawi mana rikuk ayllukunapak kanchisri kan, chaymanta tawka rikuchikuna tiyankrin

CHIMBORAZO: Ñawi mana rikuk ayllukunapak kanchisri kan, chaymanta tawka rikuchikuna tiyankrin

Chimborazo markapak Asociación de No videntes tantarita pushak willashka imalla paktaykuna tiyanata, kay kanchisri punllakunapi ñawi mana rikukkunapak punllakuna kashkamanta, tukuy rikuchikunaka Riobamba kitipi tiyanka: MANUELA CUJI, ERPE ANKI UYARI