ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > CHIMBORAZO: Ñukanchik kichwa shimita rimana kanchik

CHIMBORAZO: Ñukanchik kichwa shimita rimana kanchik

Tukuy pachakunami ñukanchik shimita rimana kanchik, mana yachakpipash parlashpa yachachina mutsurin, Kichwa mama shimika runakunapak kawsaymi kan: MANUELA CUJI, ERPE ANKI UYARI