ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > CHIMBORAZO: Riobamba kitipak Ñusta yanapay llankaywan pakta katin

CHIMBORAZO: Riobamba kitipak Ñusta yanapay llankaywan pakta katin

Luz de Esperanza shutiwan sumak yanapayta paktachishpa katinkapakmi kushkita mashkankapak rishka Estados Unidos mama llaktapi ecuatorianos ayllukuna kawsakkunawan parlarinkapak, chasnami parlashka Luz Micaela Lema, Riobamba kitipak Sumak Ñusta: MANUELA CUJI, ERPE ANKI UYARI