ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > CHIMBORAZO: Yuyak ayllukuna Consejo Consultivo tantaripi kimirishka

CHIMBORAZO: Yuyak ayllukuna Consejo Consultivo tantaripi kimirishka

Guamote kitipak Consejo Consultivo tantiri pakta llankachunka tukuy yanapayta mustsurik ayllukuna tantarishpami kayta rikuna kan, chaymantami, Consejo Consultivo tantaripak mushuk minkarishka akllashka: ALFONSO BANSHUY, LA VOZ DE GUAMOTE