ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > COTOPAXI: MICC tantari runakunapak takimanta yachayta charinkapak kallarishka

COTOPAXI: MICC tantari runakunapak takimanta yachayta charinkapak kallarishka

Cotopaxi markapak kichwa llaktakunapak kikin kawsayta, kikin takikunata kay pachakunapi sinchiyachishpa katinkapak, shuk yachana wasita kallarichishka, shamuk ishkay punlla inti killapi yachaykunawan kallarinka: SANTIAGO NAULA, LATACUNGA ANKI UYARI