ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > Hatunapak pankakunata mana ninkuna

Hatunapak pankakunata mana ninkuna

RADIOFONICAS ERPE ANKI UYARI: Chimborazo markapi, Riobamba kitipak shuk kitillipi, guía de movilización pankata mana llukshichinkapak yuyarishkakuna: WILLAN, JOSE EDUARDO YUQUILEMA.