ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Ayllu llaktakunapi tawri muruta yapa tarpunkuna

IMBABURA: Ayllu llaktakunapi tawri muruta yapa tarpunkuna

San Pablo kitillipak ayllu llaktakunapi tawri muruta yapa tarpushpaka, kitilliman chayashpa hatunkuna, chaymanta kitillipak apukunaka alli mayllashpa hatunchunmi parlashpa yanapankuna: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI