ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Cotacachi kiti wiñarishkata yuyarikun

IMBABURA: Cotacachi kiti wiñarishkata yuyarikun

Kay julio killa paktan 156 wata Cotacachi kiti tukushka, chaymanta kitipak apukuna tawka rikuchikunata rurankapak kallarishka, ashtawan rikurinka kikin kawsayta sinchiyachinmanta: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI