ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Ishkay kutin Allpa mama tushuy rikuchiy paktarka yallishka inti punllata

IMBABURA: Ishkay kutin Allpa mama tushuy rikuchiy paktarka yallishka inti punllata

Iluman anki uyari, Revista Wiñay Kawsay, Asociación de Jóvenes Kichwas de Imbabura, tantarishpami ishkay kutin Allpa mama tushuykunata paktachirka yallishka inti punllata, tukuymi kichwa shimipi allichishka karka, runakunapak kawsayta sinchiyachinkapak yuyaywan: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI