ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Killa raymi tawka rikuchikunawan kallarirka

IMBABURA: Killa raymi tawka rikuchikunawan kallarirka

Peguche kitillipak ayllu llaktakunapi killa raymi paktarka yallishka inti punllata, markapak prefecto rimashka imashina kay raymikunata yuyarishpa katinamanta, shinallatak rumpawan pukllashpa mishanakuy kallarishka: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI