ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Misioneras kichwas kumpitan Tayta Proañota yuyarinkapak

IMBABURA: Misioneras kichwas kumpitan Tayta Proañota yuyarinkapak

Centro de Formación Misioneras Indígenas tantari riksichin tawka paktaykuna tiyanamanta shamuk 26 punllamanta kallarishpa, kay rikuchikunata allichishka tayta Leonidas Proaño wañushka punllata yuyarinkapak: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI