ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Pesillo Imbabura yakuta charinkapak llankay llakikunawan katin

IMBABURA: Pesillo Imbabura yakuta charinkapak llankay llakikunawan katin

Llaktayukkuna rikushpaka, proyecto Pesillo Imbabura yakuta charinkapak llankaykuna kallarinapak yuyarishkata willarka, shinapash mana utka paktana rikurin llakikuna tiyashkamanta: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI