ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Tayta Imbabura urkuta rupachishkakuna

IMBABURA: Tayta Imbabura urkuta rupachishkakuna

San Pablo kitillipak allpakunamanta ninata churashpa tayta Imabura urkuta rupachishkakuna, shinapash apukuna utkashpa tantarishpami ninata wañuchishka, kayka ashka llaki kan pachamamapak kawsayta wakllikushkamanta: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI