ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Wawakunapak ushaymanta llankay kallarishka

IMBABURA: Wawakunapak ushaymanta llankay kallarishka

ECUARUNARI tantarimanta llankay kallarishka wawakunapak ushaymanta parlarinkapak, taripaykunatapash rurankapak, wakin llaktakunapi yachay illak sakirishkamanta: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI