ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Yachak taytakuna Iluman kitillipi tantarinka

IMBABURA: Yachak taytakuna Iluman kitillipi tantarinka

Shamuk 22 punlla kay inti raymi killata, kallari tupanakuyta paktachikrin yachak taytakuna, tawka markakunamanta kumpitashka kan kikin hampimanta rimarinkapak: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI