ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > QUITO: Kay punlla paktan 9 watakuna mama Transito Amaguaña wañushka

QUITO: Kay punlla paktan 9 watakuna mama Transito Amaguaña wañushka

Kunan shina 10 punlla, aymuray killa 2009 watapi; mama Transito Amaguaña wañurka, runakuna llaki kawsaymanta kishpirinkakama sinchita makanakushpa llankanata yachachirka, paypak yuyaykunata tukuykunami yuyarishpa katin. Confederación de Pueblo Kayambi tantarita pushak Agustin Cachipuendo rimashkawan kay willayta allichinchiy: ORLANDO CAIZA, RED CORAPE