• Escúchanos en vivo

 

  • 2020/01/21
  • 217
IMBABURA: Chakramakkuna kushilla kan tamiya urmashkamanta

IMBABURA: Chakramakkuna kushilla kan tamiya urmashkamanta

Yallishka punchakunapika sinchi usiya yallikurka tukuy llaktakunapi, kutin kay pachakunapi tamiya mama urmashkamanta chakrakamak ayllukunaka ashka kushillami kan tarpushka murukuna alli rikurikukpi.

Alberto Segovia, Iluman anki uyari

Radios Afiliadas

CORAPE es una Organización comunitaria, humanista, ecuménica y pluralista que responde a las
aspiraciones democráticas de la ciudadanía.

Copyright © 2020 Corape Satelital, Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador Diseño Web xpertosolutions.com

Top