• Escúchanos en vivo

 

  • 2020/10/29
  • 52
IMBABURA: Puetaqui ayllu llaktapi tiyarka muyukunata riksichina tupanakuy

IMBABURA: Puetaqui ayllu llaktapi tiyarka muyukunata riksichina tupanakuy

Puetaqui ayllu llakta sakirin Mariano Acosta kitillipi, Pimampiro kitipi; chaypimi muyukunata rikuchinkapak tantarishka tawka ayllu llaktakunamanta chakrakamak ayllukuna, ayllu llaktata pushak Edwin Túqueres yuyachishka mamallaktapak apukuna mana yanapakpipash llaktakunapi murukunata pukuchishpa katinchik tukuykunaman mikuna tiyanchun.

Alberto Segovia, Iluman anki uyari.





Radios Afiliadas

CORAPE es una Organización comunitaria, humanista, ecuménica y pluralista que responde a las
aspiraciones democráticas de la ciudadanía.

Copyright © 2020 Corape Satelital, Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador Diseño Web xpertosolutions.com

Top